10 อันดับ วัด/สถานที่ทางพระพุทธศาสนา ที่คนไทยนิยมไปมากที่สุด ชาวพุทธไม่ควรพลาด

10 วัด ที่คนเข้าเยอะที่สุดประเทศ

พระประธานวัดปากน้ำ

วัด หมายถึง สถานที่ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปกติมีพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ รวมทั้งมีพระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัย คำว่า “วัด”เป็นคำเรียกชื่อศาสนสถานแบบคำไทย โดยที่มาของคำว่า “วัด” นี้ ยังไม่มีข้อยุติ ด้วยบางคนอธิบายว่า มาจากคำว่า “วตวา” ในภาษาบาลี แปลว่า เป็นที่สนทนาธรรม บ้างก็ว่ามาจาก “วัตร” อันหมายถึงกิจปฏิบัติหรือหน้าที่ของพระภิกษุที่พึงกระทำ หรือแปลอีกอย่างว่าการจำศีล ซึ่งวัด (วัตร) ตามนัยยะนี้จึงน่าจะหมายถึงสถานที่ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ใช้เป็นที่จำศีลภาวนา หรือสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ปฏิบัติภาระกิจที่พึงกระทำนั่นเอง แต่ก็มีบางคนสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “วัดวา” อันหมายถึงการกำหนดขอบเขตของดินแดนที่สร้างเป็นศาสนสถาน เพราะวัดกับวามีความหมายอย่างเดียวกัน คือการสอบขนาด หรือปริมาณของสิ่งต่างๆ เช่น ความยาว ความกว้าง เป็นต้น วัดในนัยยะอย่างหลังนี้จึงหมายถึง พื้นที่

แต่เดิมครั้งพุทธกาลนั้น มีการใช้คำว่า “อาราม” เป็นคำเรียกชื่อ ศาสนสถานในทางพุทธศาสนาที่ใช้เรียกเสนาสนะที่มีผู้ศรัทธาถวายพระพุทธองค์ใน ระยะแรกๆ เช่น “เชตวนาราม” หรือชื่อเต็มว่า “เชตวเนอนาถบิณฑิกสสอาราเม” ซึ่งมีความหมายว่า “สวนของอนาถบิณฑที่ป่าเชต” หรือ “เวฬุวนาราม” หรือ “บุปผาราม” เป็นต้น โดย “อาราเม” หรือ “อาราม” ในคำอ่านของไทยแปลว่าสวนนอกจากนี้ในเวลาต่อมายังมีคำที่ใช้เรียกอีกอย่างว่า “วิหาระ” หรือ “วิหาร”

อย่างไรก็ตามก็ยังมีคำที่ให้ความหมายว่าวัดอยู่อีกชื่อหนึ่ง คือ “อาวาส” ดังชื่อเรียกสมภารผู้ครองวัดว่า “เจ้าอาวาส” ซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในวัด หรือชื่อเรียกวัด เช่น เทพศิรินทราวาส (เทพ + ศิรินทรา + อาวาส) โดยปกติคำว่าอาวาสไม่เป็นที่นิยมใช้กันในความหมายว่าวัด ทั้งนี้เพราะนิยมนำไปใช้กับความหมายที่แคบกว่าคำว่าอาราม โดยมักให้ความหมายในเชิงที่เป็นตัวเรือนที่อยู่อาศัยมากกว่า อาวาสจึงเสมือนเป็นที่อยู่ส่วนย่อยภายในอารามที่หมายถึงพื้นที่ที่เป็นศาสนสถานทั้งเขต เช่น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร, วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร, วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร, วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร, วัดอินทรวิหาร วัดราษฎร์ (phuttha.com)

► 10 อันดับ วัด/สถานที่ทางพระพุทธศาสนา ที่คนไทยนิยมไปมากที่สุด โดยการจัดอันดับของ Toptenthailand  มาดูกันว่าที่ไนคนนิยมไปมากที่สุด


10. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ (Wat Paknam Bhasicharoen)

 


9. วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี (Wat Phra Dhammakaya)


8. วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหงษ์) ฉะเชิงเทรา (Wat Sothonwararam)


7. วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา (Wat Yai Chai Mongkhon)


6. วัดท่าไม้ สมุทรสาคร (Wat Tha Mai)


5. วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ภูเก็ต (Wat Chalong)


4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพ ฯ (Wat Pho)


3. วัดร่องขุ่น เชียงราย (Wat Rong Khun)


2. รอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี (Khao Khitchakut)


1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพ ฯ (Wat Phra Kaew)

(แหล่งข้อมูลที่มา Toptenthailand,Youtube)

สรุปช่วงทิ้งท้ายว่าการไปวัดครั้งหนึ่งเราก็ได้บุญครั้งหนึ่งไปแล้วเราสบายกาย สบายใจ ได้ทำทาน รักษาศีล นั่งปฏิบัติธรรมตามแบบอย่างชาวพุทธที่ปฏิบัติกันมา สมัยครั้งพุทธกาล ประเทศไทยจะได้เป็นดั่งชาวสวรรค์บนดิน ที่มีหน้าตายิ้มแย้มเบิกบาน วาจาน่ารัก ผู้คนต้อนรับ ถ้าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆๆ ได้รู้จักด้วย สำหรับวัดใดที่ไม่ได้กล่าวถึงอยากแนะนำก็ยินดีทักทายมากันได้เลยนะจ๊ะเพราะเป้าหมายการสร้างวัดทุกวัด วัตถุประสงค์ก็สร้างคนให้เป็นคนเก่ง ดี มีศีลธรรมนั่นเอง

Facebook Comments

282total visits,1visits today