วิธีปลูกข่าแบบมืออาชีพ

วิธีการปลูกข่าแบบมืออาชีพ

การเตรียมดิน ข่าเป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย ชอบดินชื้น แต่ไม่ชอบน้ำขัง หากพื้นที่ใดน้ำขังก็ต้องทำพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน จากนั้นไถดะแล้วไถแปร ไถเปิดหน้าดินอย่างน้อย 50 เซนติเมตร โรยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่แกลบลงไปไร่ละ 1,000 กิโลกรัม แล้วไถกลบ เตรียมตากดินไว้ 7 วัน

วิธีทำร่อง ชักทำร่องน้ำเพื่อที่ไม่ให้น้ำท่วมขังมากเกินไป ความกว้างของบนร่องน้ำ เริ่มตั้งแต่ 2 เมตรจนถึง 4 เมตรแล้วแต่ว่าเราจะกำหนด ระบายน้ำเข้าให้ท่วมบนหลังร่องแต่ไม่ให้น้ำมากจนเกินไป เอาแค่พอทั่วๆก็พอ ถ้าระบายน้ำเข้ามากเกินไปเวลาปลูก หรือดำจะทำให้มองไม่เห็น

เตรียมหน่อพันธุ์พันธ์ที่จะใช้ในการปลูกนั้น ต้องมีหน่อหรือตาที่แข็งเเรง. ส่วนพันธ์ที่จะปลูกต้องมีอายุอย่างน้อยๆ 10 เดือนขึ้นไป. หนึ่งไร่เราจะไช้พันธ์ตั้งแต่600กิโลถึง900กิโล แล้วแต่ว่าเราจะปลูกถี่หรือห่าง

การปลูกไช้วิธีดำเหมือนการดำนาข้าว ระยะห่างของกอ หรือ หลุม ให้มีระยะห่างกัน 80 ซม.×1เมตร หรือ 1เมตร×1เมตร ก็ได้.เมื่อดำข่าลงดินแล้วให้นำดินปิดปากหลุมด้วยนะครับ เมื่อปลูกเรียบร้อยแล้วให้ปล่อยน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืน แล้วทำการระบายน้ำออก
ปูฟาง เพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นและเพื่อเก็บความชื้นในดินเมื่อปูฟางเสร็จแล้วให้ระบายน้ำเข้าอีกครั้งให้ท่วมแล้วระบายออกทันทีเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการปลูก

วิธีใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยครั่งเเรกเมื่อข่าได้อายุ30-60วัน
น้ำหมักชีวภาพ ใช้มูลสุกร 10 ก.ก. + น้ำตาลทรายแดง 1 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้ว นำมาใส่ในถังพลาสติก (ถัง 50 ลิตร) เติมน้ำสะอาด 15 ลิตร หมักประมาณ 30 วัน วิธีใช้น้ำมูลสุกรที่ได้ 1 ส่วน ผสมน้ำสะอาด 20 ส่วน ฉีดพ่นเติบโต แตกกอได้ดี

มูลสุกร สำหรับปลุกข่า

มูลสุกร สำหรับปลุกข่า
มูลสุกร พบว่ามีธาตุอาหารพืช ทั้ง 13 ธาตุ เหมาะกับการปลูกพืช (ได้แก่ N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo และ Cl) มีฮอร์โมนพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช และน้ำสกัดมูลสุกรจะไปควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคกับต้นพืชด้วย ทำให้ต้นพืชแข็งแรง ได้มีการทดสอบใช้น้ำสกัดมูลสุกร พบว่า พืชไม่มีโรคแมลงรบกวน ไม่ต้องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงใดๆ หรือจะใช้ปุ๋ยเคมีให้ใช้ปู๋ยสูตร46-0-0 ใส่25-30 กิโล/หนึ่งไร่โดยใช้วิธีการหยอด แต่ว่าต้องวิดน้ำเข้าไห้ท่วมขังเพื่อทำไห้ปุ๋ยละลาย ถ้าเป็นเเบบให้น้ำหยดเราต้องทำการละลายปุ๋ยใส่ลงถังทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อไห้ปุ๋ยตกตะกอนจนใสแล้วจึงปล่อยไปตามสายน้ำหยดได้


เมื่อข่ามีอายุได้ 5 เดือนขึ้นไปควรไช้ปุ๋ยสูตร13-13-21 โดยใช้วิธีการหว่าน ปุ๋ยชนิดนี้ละลายน้ำช้าควรวิดน้ำเข้าก่อนจึงใส่ปุ๋ยทิ้งไว้ 2-3 วัน ค่อยระบายน้ำออกหรือไม่ก็ปล่อยไห้น้ำแห้งไปเอง ส่วนแบบไห้น้ำหยดควรทำแบบ ข้อที่ 1. อัตราการใส่ต่อไร่ไม่ควรเกิน30-40 กิโล เมื่อข่ามีอายุได้8-9เดือนจะใส่ปุ๋ยสูตร 9-24-24 ก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยว1-2เดือน เมื่อใส่ปุ๋ยเเล้วควรควบคุมความชื้นของดินด้วยนะครับ อย่าได้หน้าดินแห้งมากเกินไปเดี๋ยวจะมีผลที่ตามมา

เคล็ดลับที่เกษตรกรควรรู้ คือทุกครั้งที่เกษตรกรขุดข่าออกแล้ว ควรกลบหลุมข่าที่ขุดแล้วด้วยแกลบดำให้พูนเป็นหลังเต่าทั่วทั้งกอข่า จะช่วยให้ข่ามีสีสวย และทำให้ข่าขุดง่ายในคราวต่อๆ ไป
ขอบคุณ : ศูนย์รวมความรู้การเกษตร

Facebook Comments