สาธุ คือ การเปล่งวาจา…เห็นชอบ เห็นด้วย ดีแล้ว

#สาธุ คือ การเปล่งวาจา…เห็นชอบ เห็นด้วย ดีแล้ว…
คำว่า “สาธุ” ใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ แต่ที่ใช้ ๆ กันทั่วไป แบบคฤหัสถ์อย่างเรา คือการใช้เพื่อ “อนุโมทนาบุญ” ในสิ่งที่ดีและเป็นกุศล และบางครั้งก็ใช้ในการรับพร ให้สมดังความปราถนา.

เมื่อเห็นใครทำความดี ก็อย่าช้าที่จะเอ่ยคำว่า

สาธุ…

คำนี้สำคัญมาก เพราะต้องผ่านกระบวนการทางสมอง กลั่นกรองว่า เอ้อ สิ่งนี้ดี สมควรอนุโมทนา ปากจึงเปล่งออกมา แม้จะกลั่นกรองเพียงเสี้ยววินาที แต่เสี้ยววินาทีนั้น เราก็ยินดีกับเรื่องดี เรื่องหนึ่ง เป็นวินาทีที่ใจเป็นกุศล ส่งผลให้ปากขยับรับ #บุญก็เกิดแล้วในวินาทีนั้นเอง

การอนุโมทนาบุญ คือ การขอแบ่งส่วนของบุญที่ใครได้ทำแล้วแก่เราด้วย เราก็จะได้บุญด้วยกึ่งหนึ่ง บุญ…ขอแบ่งได้ ด้วยการอนุโมทนาบุญ แต่แปลก “บุญยิ่งแบ่งยิ่งโต” ไม่ใช่แบ่งแล้วหมดเหมือนแบ่งขนม!!!

รู้อย่างนี้ก็อย่าลืมแบ่งบุญ แบ่งไปเถอะ ไม่มีวันหมด มีแต่จะปลื้มใจมากขึ้น จากการ อนุโมทนาบุญจากคนรอบข้าง….
วันนี้ไปทำบุญอะไรมา ก็เอาบุญมาฝากกันด้วยนะ ขออนุโมทนาบุญ สาธุ

เครดิต : วัดเค้าสอน

Facebook Comments