หญิงนักท่องเที่ยวจุดประทีป 5 ดวง เป็นพุทธบูชาที่โคนต้นโพธิ์ด้วยจิตที่เลื่อมใส แล้วมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตของหญิงนั้น?

การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานั้น มีอานิสงส์มากมาย ทำให้เกิดทิพยวิมาน ทิพยสมบัติ และได้เสวย ทิพยสมบัติตลอดกาลนาน และเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้อานิสงส์ ดังนี้

  1. ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา เป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย เป็นเหตุให้ได้สร้างบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป
  2. เป็นคนมีความเคารพ มีสัมมาคาราวะต่อพระรัตนตรัย ต่อบิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์
  3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองเห็นได้ชัดเจน มองเห็นได้ไกล เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
  4. ทำให้ได้ทิพยจักษุ คือ มีตาทิพย์ เห็นภพภูมิอันเป็นทิพย์ ทำให้เกิดสัมมาทิฐิชัดเจนยิ่งขึ้น
  5. มีผิวพรรณผ่องใส เป็นที่เลื่อมใสต่อมหาชน ใครเห็นแล้วก็สบายใจอยากเข้าใกล้คบหาพูดคุยด้วย
  6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
  7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ปฏิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม
  8. ไม่ไปเกิดในอบายภูมิ คือ ในกำเนิดสัตว์นรก เปรต อสูรกาย และสัตว์เดรัจฉาน
  9. ทำให้เมื่อปฏิบัติธรรมก็จะบรรลุธรรมได้เร็ว ไม่ลำบากนาน บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

       

วันนี้เรามาย้อนดูประวัติศาสตร์ในอดีตถึงอานิสงส์การจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใส แล้วมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนั้น คือ พระอรหันต์เถรีนามว่าพระปัญจทีปิกา ซึ่งในอดีตชาติเคยจุดประทีปเป็นพุทธบูชาเพียงห้าดวงว่าจะมีผลเป็นอย่างไร

ในอดีตชาติพระอรหันต์เถรีรูปนี้ ท่านเกิดเป็นหญิงในนครหันสะวดีเป็นหญิงนักท่องเที่ยวได้เที่ยวไปตามอารามต่างๆ เพื่อแสวงบุญไปเรื่อยๆ วันหนึ่งได้เที่ยวไปเรื่อยๆได้พบต้นโพธิ์ใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์แสดงถึงการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นหนึ่งในวันพระข้างแรม เกิดความเลื่อมใสมีใจนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนั่งลงที่โคนต้นโพธิ์ทำความเคารพยกมือขึ้นประนมไหว้ตั้งจิตอธิฐานว่า ข้าพระพุทธเจ้ามีพระคุณนับไม่ได้ไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนแล้วขอจงแสดงปาฏิหาริย์ของไม้โพธิ์นี้จงเปล่งรัศมีให้เราเห็นด้วยเถิด จบคำอธิษฐาน

ความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นไม้โพธิ์ซึ่งไม่มีจิตวิญญาณก็ได้เปล่งแสงสว่างมีรัศมีสีทองสวยงามไปทั่วบริเวณด้วยอำนาจพุทธานุภาพ ท่านเกิดความเลื่อมใสเต็มเปี่ยมมีใจร่าเริงเบิกบานได้นั่งที่ใต้ต้นโพธิ์โดยมีพุทธคุณเป็นอารมณ์ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน

ในวันที่เจ็ดจึงได้จุดประทีปขึ้นมาห้าดวงเป็นพุทธบูชาที่โคนต้นโพธิ์นั้นประทีปทั้งห้าได้ลุกโพรงส่องแสงสว่างไสวตลอดคืนจนดวงอาทิตย์ขึ้น ด้วยอานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้น

เมื่อละโลกแล้วได้ไปเกิดดาวดึงส์เทวโลก มีรัศมีกายที่สว่างไสวสวยงามเป็นเจ้าของวิมานที่วิจิตรงดงามมีนามว่า ปัจถีปวิมานความสูงหนึ่งร้อยโยชน์กว้างหกสิบโยชน์มีประทีปนับไม่ถ้วนส่องสว่างรอบวิมาน

มีทิพยจักษุเห็นได้ไกลเห็นได้ทุกทิศทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง สามารถเห็นได้ทั้ง กรรมดี กรรมชั่ว ที่บุคคลอื่นนั้นทำแม้จะอยู่ในที่ไกลก็เห็นโดยไม่มีอะไรมาปิดได้ ได้ท่องเที่ยวเกิดในสวรรค์เป็นเวลายาวนาน

ได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักกะเทวราชถึงแปดสิบชาติ

เมื่อบุญลดหย่อนลงมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิถึงหนึ่งร้อยชาติ

แม้ขณะอยู่ในครรภ์ซึ่งควรจะมืดก็กลับสว่างสามารถลืมตาเห็นสิ่งต่างๆ ได้เป็นอัศจรรย์ ไม่ว่าท่านจะเกิดในที่ไหนก็จะมีโคมประทีปส่องสว่างโดยรอบนับแสนดวงไปตลอดทุกชาติในภพชาติ

สุดท้ายก็มีสตินึกถึงพระนิพพานปรารถนาจะได้นิพพานสมบัติ อันเป็นบรมสุขมาตั้งแต่เกิด พออายุได้เจ็ดขวบพอได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมได้เป็นอรหันต์อย่างง่ายดาย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงทราบถึงคุณธรรมและคุณวิเศษที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วจึงพระราชทานอุปสมบทยกท่านเป็นภิกษุณีตั้งแต่มีอายุเพียงได้เจ็ดปีเมื่อเป็นภิกษุณีไม่ว่าท่านจะนั่งเข้าชาญอยู่ที่ไหนจะเป็นมณฑป คานไม้ ปราสาท ถ้ำ หรือ เรือนร้างว่างเปล่า ก็ดีจะมีประทีปที่เกิดด้วยอานุภาพบุญผุดส่องสว่างห้าดวงทุกที่ไปด้วยผลของการบูชาดวงประทีปในอดีตชาตินั้น

และด้วยบุญลักษณะตามด้วยประทีปส่องแสงสว่างห้าดวงในทุกแห่งที่ท่านนั่งเข้าชาญจึงได้นามว่า พระปัญจถีปิกาเถรีเป็นเถรีที่ฉลาดในสมาธิชำนาญในอภิญญา และมีทิพยจักษุที่รุ่งโรจน์สว่างไสวเป็นพิเศษ

ด้วยอานิสงส์ที่ท่านถวายประทีปเป็นพุทธบูชาครั้งนั้น ทำให้ท่านไม่ต้องไปเกิดในทุคติเลย เราจะเห็นได้ว่าการจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์มากมายทำให้ได้เสวยทิพยสมบัติอันเลิศมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์ชั้นยอด เมื่อออกบวชก็บรรลุธรรมได้เร็วมีทิพยจักษุดีเยี่ยม

วันนี้เรามาศึกษาของพระอรหันตเถรี ในอดีตเคยจุดประทีปเพียง 5 ดวง ที่ต้นโพธิ์สัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า..

แล้วผลจะเกิดอะไรกับเธอบ้าง…

ขอบคุณ เฟตบุ๊ค  Voravudh Sriratchatchaval

Facebook Comments

176total visits,2visits today