ทุกคนในโลกล้วนเป็นคนดี อ่านแล้วจะเข้าใจ คนดี 4 ประเภท ที่เราหรือโลกต้องการ

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ?...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว)

แม้เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้ ประโยคเหล่านี้ล้วนฝั่งจิตวิญญาณของความเป็นครูมาตั้งแต่ไหนแต่ไร วันนี้ได้เวลาที่จะเขียนเรื่อง คนดี เพื่อให้เพื่อนๆๆ พี่ๆ น้องๆๆ ทั่วโลกได้เข้าใจ นิยามของ คนดี  ตามศัพท์แล้วเขาบอกว่า…หมายถึง คนที่มีคุณธรรม, คนที่ประพฤติดี จริงหรือไม่?…ถ้าถามผมแล้วมันยังไม่ถึงบางอ้อ เพราะคำว่า ดี แปลบ้างว่า ตรงตามที่ต้องการ, น่าปรารถนา, น่าพอใจ ส่วนคนก็คือ ตัวเรานี่ละที่ยังอยู่ในโลกของความโลภ โกรธ  หลง…แม่นบ่..?…

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว)

จริงๆๆ แล้วได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อฯ ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งท่านพูดชัดมาก ฟังครั้งเดียวจำได้เป็นชาติเลย เคยเล่าให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ หรือคนทั่วไปฟังเรื่องคนดี 3 ประเภทมาโดยตลอด แต่ก็ไม่มีการจดบันทึกไว้ เลยมาให้อ่านวันนี้ครับเลยเพิ่มเป็น 3+1 คือ 4 ประเภทหรือ 4 แบบก็ว่ากันก็ได้

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว)

จำครั้งแรกมันอยู่ในใจ ได้พูดปราศัยแสดงเนื้อหาทำให้เราได้ความแม่นและชัดเจน พิจารณาถี่ถ้วนมากขึ้นดังจะได้กล่าวคือ คนดีมี 3+1  เป็น 4 ประภทได้แก่

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว) (18)

ประเภทที่ 1. คนดีแท้ หมายถึง คนที่ดีทั้งภายนอกและภายใน เอาง่ายง่ายถ้าดีภายนอกก็ต้องมีศีล 5 เป็นปกติ ศีล 5 ศีล 10 ศีล 227 ข้อเป็นต้นทางพระพุทธศาสนาก็มีเกณฑ์ดังนี้….ถ้ารักษา ถือศีลได้บริสุทธิ์เชื่อว่า ดีแท้ก็อยู่ในตัวของเราๆๆ ท่านๆๆ ครับ แต่ถ้ามีพร่องบ้างก็ต้องพิจารณา

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว)

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว) (14)

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว) (14)

ประเภททที่ 2. คนดีเพราะเพื่อนว่าดี  ต้องขยายความว่า คนดีประเภทนี้ต้องได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆๆ เช่นว่า ซื้อแหวนเพชรให้เมีย ซื้อรถให้ลูกขับ ซื้อบุหรี่ให้เพื่อนสูบ ซื้อเหล้าให้เพื่อนก๊ง ซื้ออาหารให้เพื่อนๆ รับประทาน เลื้ยงด้วยทรัพย์สินเงินทอง หรืออะไรก็ได้ แต่อาจจะเข้าข่ายดีแท้ด้วยก็ได้ ถ้าไม่เข้าข่ายก็อยู่เฉพาะข้อนี้….คิดเองนะครับเพราะของเทียมเยอะเหมือนกัน

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว) (14)

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว)

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว)

ประเภทที่ 3. ดีเพราะว่าตัวกรู…(I am) ว่ากรูดี… หมายถึง แม้คนอื่นๆๆ จะไม่ว่าเราดีแต่เรานี่ละบอกทุกคนว่าเราเป็นคนดี…มรึงต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้….คนประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหัวหน้าคน…ลูกน้องต้องเออออตาม…ไม่ต้องถามเยอะ…เราจะเห็นในสังคมแต่แต่ระดับล่างจนถึง….สูงขึ้นไป…แม่นบ่พี่น้อง…ที่รัก…สิ่งที่เขาว่าเขาดีอาจจะดีแท้….หรือดีไม่แท้…เทียมๆๆกัน…ก็เป็นไปได้น้อ

 

ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว) (14)ฉันก็เป็นคนดีกับเขาด้วยหรือ...(คนดี 4 ประเภท หาอ่านที่ไหนไม่มีอีกแล้ว) (14)

ประเภทที่ 4.คนดีที่โลกต้องการ สรุปก็คือ ถ้าเราเรามีตั้งแต่ ข้อ 1,2,3 อยู่ในตัวแล้ว….รับรองเราจะเป็นคนดีที่โลกต้องการครับ เป็นคนดีแท้ เป็นคนดีที่เพื่อนยอมรับ และเราก็ยอมรับตัวเองด้วยว่าเป็นคนที่ดีอย่างนี้สุดยอดของคนเรียกว่าเป็นมนุษย์มีใจสูงและการกระทำที่โลกต้องการแท้จริงเชียว

อ่านมาถึงที่นี่ใครเป็นคนประเภทไหน?ก็พิจารณาเอานะ…ไม่ได้พาดพิงแต่เป็นเรื่องจริงแสนจริง เราจะลือกเป็นคนดีที่เราต้องการหรือคนทั้งโลกต้องการ เราไม่ได้เป็นคนชั่วอะไร เพียงแต่เรากำลังจะเป็นคนดีที่โลกต้องการ มารวมพลังทำความดีในสิ่งที่ถูกศีลธรรมกันดีกว่า โลกสว่างด้วยตัวของเราทุกคน โลกสวยด้วยมือเรา…นะครับ สุดท้ายฝากกลอน หลวงวิจิตรวาทการ เรื่องของใจคน…

“อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดี
แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้
จงทำดีแต่อย่าเด่น จะเป็นภัย
ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน”

คนดี 4 ประเภท

(อาเมน…อามีน…สาธุ…)
Center Pee

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : https://pqq.ltd/a.3.0-4127191.html
ภาพประกอบ : Google,website

Facebook Comments