วิธีลดทอนอคติ”อิจฉา ริษยา”ด้วยการฝึกจับดีมีมุทิตาจิต??

“จับดี” คำนี้มีความหมายมากกว่าที่คิด!  เคยอ่านหนังสือของที่วัดเล่มหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขความ “อิจฉา ริษยา” ต่อผู้อื่น

หรือจะเป็นอาการประเภทไม่พึงใจ ไม่ได้ยินดีกับสิ่งดี ๆ ที่ใคร ๆ ทำ ใจติดอคติ เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปเสียหมดอย่างนั้น!


#พรหมวิหาร4 (เมตตา, กรุณา, มุติตา, อุเบกขา)

เริ่มจากการ “จับแง่ดี” จากเรื่องใกล้ตัวให้ได้ก่อน!

เมื่อจับแง่ดีได้ ก็มองเห็นคุณค่าและคุณความดีของผู้อื่น แล้วความชื่นชมยินดีก็จะเริ่มตามมา…

ฝึก…มองหาข้อดีของคนอื่นก่อน

ฝึก…ยินดีเมื่อใคร ๆ ได้รับรางวัลจากความพยายาม

ฝึก…แสดงความชื่นชมเมื่อใครสักคนได้ยอมเสียสละอะไรบางอย่าง

ฝึก…เอ่ยคำชมเล็ก ๆ น้อย ๆ กับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยความจริงใจฯลฯ

นึกเสมอว่าตัวเราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์ คนอื่นก็ไม่ต่างกัน… และเมื่อทำความดี กำลังใจก็เป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่าเช่นกัน…

คนจับดี = มีจิตใจดี ลองมาจับดีกันนะ สังคมจะสดใสและน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ^^

Cr : เพจวัดเค้าสอน

Facebook Comments

268total visits,2visits today