เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวนกว่า 2,235 กิโลเมตร 89 วัน

คณะพระธุดงค์โครงการ ‘เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ’ ธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ จำนวนกว่า 2,235 กิโลเมตร จำนวน 89 วัน

23 ม.ค. 61 พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย–เนปาล มอบหมายให้พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำทีมแพทย์ พยาบาล

จากสถาบันธัญญารักษ์ขอนแก่นที่ประจำอยู่ที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สนับสนุนโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปตรวจสุขภาพรักษาพระธุดงค์ที่อาพาธ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ 5 ผ่านมาแล้ว 22 วัน ซึ่งส่วนใหญ่อาพาธจากเป็นไข้หวัด เจ็บคอ เพราะอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งเดินธุดงค์ตั้งแต่เช้าเวลา 03.00 น.และบาดเจ็บที่เท้า

โดยพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ได้นำคณะพระธุดงค์กราบสักการะเวียนประทักษิณรอบพระมหาสถูปเกสเรีย ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ชาววัชชี เมืองไวสาลีที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน กองโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณที่มีความเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1,400 ฟุต สูงถึง 51ฟุต (เดิมอาจสูงถึง 70 ฟุต) มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซึ่งทำให้มีผู้สันนิษฐานว่ามหาสถูปแห่งเกสริยานี้เป็นต้นแบบของมหาสถูปทั้งสอง

จากนั้น ทีมแพทย์ พยาบาลได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และมอบข้าวสาร เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม น้ำดื่ม และปัจจัย 4ที่สำคัญต่างๆแก่คณะพระธุดงค์ 120 รูปที่เดินธุดงค์ในแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย – เนปาล ตามโครงการ “เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ” ประเทศอินเดีย– เนปาล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2560 – 4 เม.ย. 2561 จำนวน 2,235 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินตามรอยบาทพระศาสดาจำนวน 89 วัน

โดยโครงการ “เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ” ประเทศอินเดีย – เนปาล รุ่นที่ 5 จัดโดยวัดไทยพุทธคยา และพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล โดยเริ่มต้นจากพุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – ไวสาลี – เกสเรีย – เลาเลีย –กบิลพัสดุ์ (อินเดีย) – ลุมพินี – กุสินารา – สาวัตถี – สังกัสสะ – โกสัมพี – พาราณสี และจบที่พุทธคยา

ที่มา : www.tnnthailand.com

Cr.ใจหยุด24น.

Facebook Comments

647total visits,1visits today